ХабитАдд ОДД е българска фирма, занимаваща се с инженерингови, консултантски и производстевни услуги в сферата на адитивните производствени технологии, още познати като Additive Manufacturing / Адитивно производство или 3D Printing / 3D Принтиране.

С цялостен подход в инженеринговите и производствени решения за индустрията и разработена мрежа от партньори основна цел на дейността на ХабитАдд са оптимизирани, по-ефективни процеси и продукти.

+ Повече

ХабитАдд ОДД е българска фирма, занимаваща се с инженерингови, консултантски и производстевни услуги в сферата на адитивните производствени технологии, още познати като Additive Manufacturing / Адитивно производство или 3D Printing / 3D Принтиране.

+ Повече
Процес и услуги
консултиране и обучения
Консултиране
 • Въведение в 3D принтирането / Адитивно производство (АМ)
 • Потенциални приложения - ползи и възможности
 • Бизнес анализ - технически и икономически фактори
 • Имплементация на 3D принтиране - цялостна стратегия
Обучения
 • Професионално развитие и учене през целия живот
 • Трансфер на know-how
 • Семинарни обучения
 • Работлници
 • Експертни обучения
инжинеринг и 3D сканиране
Инженеринг
 • Механичен дизайн
 • Проектиране за 3D принтиране (DfAM)
 • Процесено проектиране и разработка
 • Редизайн на компоненти, агрегати и процеси, процесни оптимизации
3D сканиране
 • Обратно инженерство
 • Генеративен дизайн и топологични оптимизации
 • Анализ на геометрията
 • Репликиране на механични компоненти
 • Ремонт и поддръжка
производство и обработка
Производство
 • Екструзия на материали: FDM/ FFF и други
 • Селективно синтероване напрахови материали: SLS; MJF (полимери); SLM/DMLS (метали) и други
 • Фотополимеризация LCD. SLA, DLP и други
Последваща обработка
 • Механична обработка: Пробиване, Полиране, CNC фрезоване и др.
 • Термична обработка: Отвръщане, Закаляване, Отгряване, Плазмено-йонноазотиране
 • Химична обработка
 • Покрития
тестване и квалификация
Тестване и квалификация
 • Анализ по метода на крайните елементи (FEA)
 • ISO/ ASTM - стандартни изпитвания
 • Изпитване за валидация на дизайна
 • Определяне на механичните характеристки
 • Изпитване на комопоненти и системи в контролирана среда
финален продукт
Финален продукт
 • Функционални части
 • Сложни форми и индивидуален дизайн
 • Резервни части
 • Прототипиране
 • Помощни инструменти
 • Матрици и производствена екипировка
За запитвания и повече информация
parallax background
Технологии
parallax background
Приложения
Функционални
части

*Машиностроене
*Енергетика *Медицина

Сложни форми и
индивидуален дизайн

*Машиностроене
*Енергетика *Медицина

Резервни части

*Машиностроене
*Енергетика *Медицина

Прототипиране

*Машиностроене
*Енергетика *Медицина

Помощни
инстурменти

*Машиностроене
*Енергетика *Медицина

Матрици и производствена екипировка

*Машиностроене
*Енергетика *Медицина

parallax background
Индустрии
 • Машиностроене
 • Производство
 • Металургия
 • Развойна дейност
 • Медицински технологии
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Енергетика и горива
 • Автомобилостроене и транспорт
 • Дентална медицина
 • Habitadd industries - photo showing a 3D object
 • Habitadd industries - photo showing the application of 3d printing
 • Habitadd industries - photo showing the application of 3d printing
 • Habitadd industries - photo showing the application of 3d printing in medicine
 • Habitadd industries 3d printing
 • Habitadd industries 3d printing